SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PAJĘCZNIE
im. Juliana Tuwima

Adres: ul. Wiśniowa 7, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-25-14
Dyrektor: mgr inż Dorota Jaskuła
Z-cy dyrektora: mgr Agnieszka Walaszczyk
e-mail: sp_pajeczno@post.pl
www.sp1pajeczno.edupage.org
Liczba uczniów:
Liczba oddziałów:
Liczba zatrudnionych nauczycieli (etaty):
Przewodniczący Rady Rodziców: Michał Jasny

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PAJĘCZNIE

Adres: ul. Sienkiewicza 7/11, 98 – 330 Pajęczno
tel. (0-34) 311-30-16
e – mail:gimnazjum_pajeczno@wp.pl
http://gimnazjum-pajeczno.ingram.com.pl
Dyrektor: mgr Danuta Skoczylas
Z-ca dyrektora: mgr Grażyna Trzeciak
Liczba uczniów:
Liczba oddziałów:
Liczba zatrudnionych nauczycieli (etaty):
Przewodniczący Rady Rodziców: Barbara Pluskota

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MAKOWISKACH
im. Jana Brzechwy

Adres: Makowiska, ul. Szkolna 1, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-23-31
Dyrektor: mgr Maria Janicka
e-mail: szkolamakowiska@o2.pl
www.spmakowiska.szkolnastrona.pl
Liczba uczniów:
Liczba oddziałów:
Liczba zatrudnionych nauczycieli (etaty):
Przewodnicząca Rady Rodziców: Marta Grabara