Gmina Pajęczno – zgodnie z art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.)   oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 21.03.2018 r. na stronie internetowej Gminy Pajęczno o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania  XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020., który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Project Hub sp. z o. o.
Trzcianecka 3e
60-434 Poznań

Wybór partnera odbył się w oparciu o art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.
Gmina Pajęczno informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij